Политика за поверителност

Политика за поверителност – www.thermasolutions.co.uk

В Thermasolutions International Limited, ние сме ангажирани да гарантираме и защитим личните ви данни по всяко време, когато сте в нашия уеб сайт или общувате по електронен път с нашия персонал. Политиката ни за поверителност, е посочена по-долу и дава подробно разяснение за това как може да използваме Вашата лична информация или каква информация може да съберем чрез законови средства.

1. Информация, която събираме от Вас Данните могат да бъдат събрани и обработени, когато използвате нашия уебсайт. По-долу са одобрените методи за събиране:

1.1.Ако се регистрирате за получаване на информация или извършите покупка като попълните формуляр, ние можем да събираме предоставената информация.

1.2. Могат да бъдат събирани данни за трафик, уеб блогове, данни за местоположението, както и всякакви други съобщения. Тези детайли се получават от Вашето посещение на нашия сайт, както и всякакви инструменти, които използвате, докато сте в сайта.

1.3.Всяка комуникация на нашия уебсайт или с персонала ни ни позволява да събираме информация. Могат да възникнат обстоятелства, които да налагат да се събере информация за Вашия компютър, за да спомогне за предоставяне на подходящи услуги или продукти за Вас. Събраните данни са единствено статистически и могат да бъдат споделени с рекламодателите. Фактите, събрани за Вас, са само статистически. Никаква идентифицираща информация за нашите посетители няма да бъде споделяна и как те са се възползвали от нашия сайт. Никакви лични данни няма да бъдат споделяни.

2. Използване на Вашата информация Съхраняваната и събирана за Вас информация ни позволява да подобрим нашите услуги или продукти за Вас. В допълнение към този показател, възможно е да използваме Вашата информация за следното:

2.1. За всеки договор, който сключваме.

2.2.Ако е изискана информация от нашия уебсайт относно предлагани услуги или продукти, може да използваме Ваша информация. Продукти или услуги, които представляват интерес за Вас, също могат да бъдат сметнати за комуникация от нас, ако е било дадено разрешение.

2.3. Уведомления или подобрения може да Ви бъдат изпратени по отношение на промени в продукти или услуги, които биха могли да засегнат предоставяната от нас услуга за вас.

2.4. Настоящи клиенти могат да бъдат потърсени във връзка със стоки или услуги, свързани с предишна продажба, ако смятаме, че може би ще се интересуват от тези допълнителни въпроси.

2.5. Използването на Вашите данни може да включва разрешение за трети лица да използват Вашите данни. Това разрешение ще бъде предоставено от Вас във връзка с други продукти или услуги, които могат да представляват интерес за Вас. Ние или трети лица, може да се свържем с Вас само по отношение на тази информация, ако е предоставено съгласие за събиране на информация.

2.6. Свързване с трети лица или комуникация от нашия уебсайт с Вас като нов клиент се осъществява единствено ако сте дали разрешение. Тази комуникация се предлага само за информация, за която сте се съгласили и никаква друга информация, която не е свързана с това.

2.7. Данните, които не желаете ние или трети лица да използват могат да бъдат оттеглени, след като е дадено съгласие за събиране на Вашите данни. Ние винаги ще ви дадем възможност да се откажете от съобщения или използването на данните Ви от трети лица.

2.8. Идентифицируемите данни, които могат да бъдат използвани, за да се разкрие Вашата самоличност, никога не се споделят. Ние само предоставяме статистически данни за нашите посетители на трети страни като рекламодатели, за да гарантираме Вашата сигурност.

3. Съхраняване на личната Ви информация

3.1. Извън Европейското икономическо пространство има места за съхраняване и обработване на информацията, която събираме от Вас. Може да се възползваме от тези места, позволявайки на нашия персонал да обработва събраната от Вас информация. Този персонал може да работи за нашите доставчици. Прехвърлянето на тази информация може да включва обработване и завършване на поръчката Ви на нашия уебсайт, като използване на информацията за Вашето плащане или предлагане на услуги за поддръжка. Ние предприемаме всички необходими действия, за да се уверим, че Вашите данни са защитени и в съгласие с нашата Политика за поверителност, както е посочена тук.

3.2. Използват се защитени сървъри от нашата компания, за да осигурим подходящото съхранение на данните. Информацията за транзакциите се съхранява криптирана поради мерки за сигурност.

3.3. Прехвърлянето на данни по интернет никога не може да бъде напълно сигурно. Ние не гарантираме и не можем да гарантираме сигурността на информацията, събирана или прехвърляна по електронен път. Въпреки това ние предприемаме всички необходими действия, за да предоставим най-добрата възможна сигурност. В резултат на нашата невъзможност да гарантираме сигурността, Вие ни предоставяте Вашата информация на свой собствен риск. Където е необходимо, може да се наложи парола за достъп до определени места в сайта. Вие сте отговорни за сигурността и конфиденциалността на паролата, която създавате.

4. Разкриване на Вашата информация

4.1.Лична информация на трети страни може да бъде разкрита:

4.2. Такова разкриване се налага когато продаваме целия или части от нашия бизнес или активи на трети лица.

4.2.1. Личната информация може да бъде предложена на всеки член на нашата компания, като дъщерни дружества, холдингови дружества и техните дъщерни дружества само ако се счете за уместно.

4.2.2. Законовите изисквания може да означават споделяне на вашата информация.

4.2.3. Понижаващият се кредитен риск и защита от измами може да доведат до разкриване на информация.

5. Линкове към трети лица Линкове към трети лица, могат да бъдат открити на нашия уебсайт. Всеки уебсайт на трето лице на нашия уебсайт има политика за поверителност. Трябва да проверите техните условия. Ние не поемаме отговорност за техните политики за поверителност, тъй като нямаме контрол върху връзките на третите страни.

6. Достъп до информация Законът за защита на личните данни от 1998г. бе създаден, за да уреди електронната онлайн кореспонденция. Законът Ви дава достъп до всяка информация, която имаме за Вас. Информацията за контакт, която трябва да използвате, за да получите детайли за информацията, която съхраняваме за Вас, е посочена по-долу.

7. Връзка с нас Приветстваме и се надяваме, че няма да имате колебания да отправяте всякакви запитвания, коментари или молби, които може да имате към нашата Декларация за поверителност. Моля свържете се с нас на sales@thermasolutions.co.uk